Đấu giá sản phẩm đang dần phổ biến trên thế giới hiện nay. Nhằm bắt kịp xu thế thế giới, Metrophone mở cửa cổng đấu giá trực tuyến hiện đại nhất Việt Nam. Tạo sân chơi lành mạnh cho khách hàng của mình.

-- Metrophone | Đồng hành cùng đam mê --

[yith_auction_products]

Bước giá là gì ?

Bước giá là mức chênh lệch của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá do Metrophone quy định để phù hợp với từng cuộc bán đấu giá

Ai là người được đấu giá ?

Tất cả các khách hàng đã đăng ký thành viên tại Metrophone,vn. Hoặc những đối tượng được Metrophone.vn lựa chọn tuỳ vào tính chất của đợt đấu giá.

Thời gian nhận hàng

Sau 3 ngày kể từ khi kết thúc đấu giá. Metrophone sẽ chốt kết quả và gửi sản phẩm đến người nhận.

Tại sao tôi đấu giá thắng nhưng không nhận được sản phẩm

Trong 3 ngày kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Metrophone sẽ liên hệ người thắng cuộc qua facebook cá nhân hoặc thông tin có trong thông tin thành viên. Nếu không liên lạc được hoặc người nhận không trực tiếp liên lạc với Metrophone. Chúng tôi sẽ hủy kết quả và bắt đầu đấu giá lại sản phẩm.