Hướng dẫn

Thời gian quay pin GoPro 10 / GoPro 9 / GoPro 8

 • Thời lượng quay video có thể không chích xác 100%. Việc test thời lượng quay do cá nhân thực hiện nên có thể sai sót, nhưng không đáng kể.
 • Pin GoPro 10 quay được bao lâu ?

  GoPro 10

  * Pin GoPro 10 quay tại độ phân giải 5.3K 30FPS cho thời lượng quay khoảng 1 giờ 09 phút.

  * Pin GoPro 10 quay tại độ phân giải 4K 120FPS cho thời lượng quay khoảng 18 phút 21 giây.

  * Pin GoPro 10 quay tại độ phân giải 4K 60FPS cho thời lượng quay khoảng 52 phút 56 giây.

  * Pin GoPro 10 quay tại độ phân giải 4K 30FPS cho thời lượng quay khoảng 1 giờ 27 phút.

 • Pin GoPro 9 quay được bao lâu ?

  GoPro 9

  * Pin GoPro 9 quay tại độ phân giải 5K 30FPS cho thời lượng quay khoảng 1 giờ 19 phút.

  * Pin GoPro 9 quay tại độ phân giải 4K 60FPS cho thời lượng quay khoảng 36 phút 26 giây ~ 39 phút 12 giây.

 • Pin GoPro 8 quay được bao lâu ?

  GoPro 8

  * Pin GoPro 8 quay tại độ phân giải 4K 30FPS cho thời lượng quay khoảng 1 giờ 14 phút.

  * Pin GoPro 8 quay tại độ phân giải 4K 60FPS cho thời lượng quay khoảng 40 phút 43 giây ~ 45 phút 03 giây.

Pin GoPro phân phối tại Metrophone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.